Returselskapene


ReturselskapeneReturselskap som samler inn emballasjeavfall fra kommuner og næringsliv i Norge skal ha godkjenning fra Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har godkjent fem returselskap som skal sikre innsamling og gjenvinning av emballasjematerialslagene brunt papir, plast, glass, metall, drikke-og emballasjekartong. Selskapene skal bidra til at EU's krav på 70% materialgjenvinning nås innen 2030.  

Følgende fem returselskaper er godkjent:


Norsk Resy AS - Emballasje av brunt papir.

Plastretur AS - Emballasje av plast og EPS

Sirkel Glass AS - Emballasje av glass

Emballasjekartong AS - Drikke- og emballasjekartong

Norsk Metallgjenvinning AS - Emballasje av metall