OM NORSK RESY – Det naturlige kretsløpet


Dette er Norsk Resy


Norsk Resy har et ansvar for å sikre at kassert brun papiremballasje blir samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resy er først og fremst en beredskapsorganisasjon, og det er markedsaktørene selv som står for selve innsamlingen og gjenvinningen.  Kjøp og salg av returfiber, forhandlinger om pris og andre betingelser skjer også helt uten vår innblanding.

Et sentralt prinsipp i Resy-systemet er at avfallsbesitterne ikke skal ha kostnader forbundet med levering av sortert returpapir til en returpapirhandlers anlegg. Returpapirhandlerne, både private entreprenører og offentlige avfallsselskaper, er sikret at virksomheten er kommersielt interessant gjennom avtaler med Norsk Resy om blant annet minstepris og transporttilskudd.

Slik bidrar Norsk Resy til at et balansert innsamlings- og gjenvinningssystem opprettholdes.  Ordningen finansieres gjennom et miljøvederlag på all ny brun papiremballasje som brukes i Norge.

Med brunt papir menes bølge- og massivpapp. 


Administrasjonen

Norsk Resy AS holder til i 
Ekebergveien 1a i Oslo, og har to ansatte:

Daglig leder Øyvind Furulund og 
administrasjonssekretær Hill Erna Jensbak.


1999: 90%

172000

Gjenvunnet i % og tonn

2007: 96 %

234000

Gjenvunnet i % og tonn

2016: 94%

212000

Gjenvunnet i % og tonn

2021: 98%

236000

Gjenvunnet i % og tonn