Krav og mål


Krav og målKlima- og miljødepartementet har fastsatt kapittel 7 i avfallsforskriften om emballasjeavfall. Forskriften skal sikre lik konkurranse og at vi når forpliktende EØS-mål. 

Alle bedrifter som produserer eller importerer varer med mer enn 1000 kg emballasje må være medlem av et godkjent returselskap. Norsk Resy er godkjent som eneste returselskap for emballasjefraksjonen brunt papir (bølge-og massivpapp). Forskriften har som mål å sikre at alle tar sitt ansvar, produsentansvaret, for den emballasjen de setter på markedet, og at EU direktivet for emballasje oppfylles.

Norsk Resy sitt ansvar er å sørge for at den brukte emballasjen av brunt papir samles inn og gjenvinnes i henhold til det våre medlemmer setter på det norske markedet - både fra husholdninger og fra næringslivet. Dette skal gjøres løpende gjennom hele året fra hele landet, med forsvarlig sluttbehandling.  I henhold til forskriften er kravet at minst 65% av den brukte emballasjen fra brunt papir skal materialgjenvinnes, det vil si inngå som råstoff i ny papirproduksjon.

Norsk Resy nådde målet allerede i 1999. Dette året ble 90% av den kasserte brune papiremballasjen gjenvunnet, dvs. 172.000 tonn, og i 2016 ble 226.000 tonn gjenvunnet, dvs 100%.

Tall og resultater
Fra og med 2017 er rapportering til Miljødirektoratet ikke lenger på nasjonalt grunnlag, men på de emballasjemengder som Resy sine medlemmer tilfører det norske markedet, og som utgjør omlag 85% av de totale mengdene. Resultatet fra 2017 og foregående år kan derfor ikke sammenliknes.

2017:
Generert mengde papp-emballasje fra våre medlemmer i Norge: 198.174 tonn
Materialgjenvinning: 221.500 tonn
Materialgjenvinning: 112%

2018:
Generert mengde papp-emballasje fra våre medlemmer i Norge: 195.349 tonn
Materialgjenvinning : 208.708 tonn
Materialgjenvinning: 107%