Historien om Norsk Resy


Historien om Norsk ResyNorsk Resy AS ble stiftet 17. januar 1992. Selskapet eies av hele emballasjekjeden - papirprodusent, emballasjeprodusentene, dagligvarehandelen, dagligvareprodusentene og dagligvareleverandørene. Norsk Resy er en "beredskapsorganisasjon" som overvåker, koordinerer og stimulerer aktørene i emballasjekjeden for å sikre høy gjenvinningsgrad på den brukte, brune papiremballasjen. 

Brukt, brun papiremballasje har i alle år hatt en høy gjenvinningsgrad. Allerede i 1975 ble det inngått en avtale mellom de norske papirfabrikkene og Klima-og miljødepartementet om organisert innsamling og gjenvinning av papir. Da Norsk Resy ble etablert i 1992 var gjenvinningsgraden allerede på 65-70%. Men, historien om innsamling og gjenvinning av returpapir går faktisk helt tilbake til 1930 tallet.
 
Høsten 1995 inngikk Norsk Resy og Klima- og Miljødepartementet en avtale, "Bransjeavtalen", hvor Resy forpliktet seg til konkrete og ambisiøse mål for innsamling og gjenvinning. Innen utgangen av 1999 skulle minst 80% av all brukt brun papiremballasje generert i det norske markedet samles inn og gjenvinnes. Resy nådde målet lenge før fristen. I 1999 ble 90% samlet inn og gjenvunnet.
 
Etter at det i 2009 ble innført forbud mot deponering av organisk materiale steg gjenvinningsgraden til nærmere 100% av all brun papiremballasje generert i det norske markedet.
 
I januar 2018 innførte Klima-og miljødepartementet en ny forskrift "Avfallsforskriften" hvor alle bedrifter som produserer eller importerer varer med mer enn 1000 kg emballasje må være medlem av et godkjent returselskap. Norsk Resy er godkjent av Miljødirektoratet som returselskap for brunt papir.
 
Bransjeavtalen fra 1995 opphører samtidig som ny forskrift innføres.