Avfallsforbygging og emballasjeoptimering


Avfallsforebygging og emballasjeoptimeringAvfallsforskriften pålegger produsenter av emballasje og emballerte varer til å jobbe med avfallsforebygging.  Dette gjelder både emballasjens gjenvinnbarhet og varene som emballasjen beskytter. Gjennom "design for gjenvinning" tilbyr Grønt Punkt bistand og opplæring i gjenvinning til medlemsbedrifter som ønsker å forbedre emballasjen. Design for gjenvinning handler om å gjøre avfall til ressurser ved at brukte produkter og emballasje kan bli til nye produkter. Optimert design av emballasje er avgjørende for å redusere mengden emballasjeavfall, men det er viktig at mengden emballasje ikke reduseres så mye at produktet ikke beskyttes tilstrekkelig.
 
Emballering og miljøkonsekvenser

All erfaring viser, at de negative miljøkonsekvensene av underemballering er langt større enn ved overemballering, noe denne illustrasjoner viser med all tydelighet: