Mottakstasjoner


Mottakstasjonerno1 250x250pixNorsk Resy har inngått avtaler med private returpapirhandlere og kommunale / interkommunale avfallsselskaper om å ta imot, sortere og balle all brun returfiber, og å sikre at dette materialet blir gjenvunnet.

Denne avtalen innebærer også, at bedrifter som genererer brukt papp, kan levere dette gratis på alle mottaksstasjonene.

Her kan du gå inn på kartet i din hjemkommune, eller andre kommuner, og se hvor du kan levere den brukte bølge- og massivpappen:

http://bransjekart.sortere.no/r/resy