Emballasjemerking


Emballasjemerking – nye emballasjemerkerProdusentansvaret for emballasje pålegger bedrifter som sender emballerte varer på markedet å sikre at den brukte emballasjen blir samlet inn og materialgjenvunnet. For å gjøre det enklere for forbruker og næringsliv å sortere riktig er det utviklet nye emballasjemerker, piktogrammer, hvor det er lagt opp til en harmonisert farge- og symbolbruk i hele landet. Ved at piktogram trykkes på emballasjen, vil dette gi en ekstra påminnelse om at emballasjen skal kildesorteres.

Med en nasjonal merkeordning er målet at piktogrammene på emballasjen skal være lik de som brukes på kildesorteringsløsningene hjemme, på jobb, gjenvinningsstasjoner og i det offentlige rom.

Emballasjen bør også merkes med Grønt Punkt-symbolet for å tydeliggjøre at det er betalt vederlag for emballasjen, og dermed tatt miljøansvar i et godkjent retursystem.

Grønt Punkt har laget en veileder der medlemmer, designere og andre interesserte finner alt de trenger av informasjon om de nye emballasjesymbolene https://www.grontpunkt.no/medlemskap/emballasjemerking/