GRØNT PUNKT OG LOOP


Grønt punkt

Grønt Punkt Norge eies av emballasjereturselskapene (Norsk Resy, Plastretur, Treretur, Sirkel Glass, Norsk Returkartong, Norsk Metallgjenvinning og Treretur) for å innkreve alle miljøvederlag på deres vegne.
En av Grønt Punkt Norges hovedoppgaver er å sørge for at hele næringslivet deltar i finansieringen av de ulike innsamlingsordningene - samt å sikre at vederlagsbetalerne, uavhengig av hvor mange materialslag de benytter, kun skal ha ett selskap å måtte forholde seg til.

Grønt Punkt er også norsk lisensinnehaver for det internasjonale miljømerket Grønt Punkt.
For mange varer som importeres til Norge er emballasjen merket med det grønne runde merket - Grønt Punkt. Dette er et symbol, eller en kvittering, på at vareprodusenten er med i en vederlagsordning i sitt eget land. For varer som eksporteres skal det ikke betales vederlag i opprinnelseslandet, men i landet varen importeres til. Det betyr at for varer som importeres til Norge, hvor emballasjen er merket med Grønt Punkt, skal det betales vederlag for emballasjen her.

Alle norske bedrifter som er medlemmer i Grønt Punkt Norge kan fritt benytte symbolet for Grønt Punkt på sin emballasje, enten varene er produsert for det norske markedet, eller skal eksporteres.

Les mer om vederlagsordningen og Grønt Punkt på hjemmesidene deres.

Alle returselskapene i Grønt Punkt har godkjenning fra Miljødirektoratet:

  

Retursamarbeidet Loop

Retursamarbeidet LOOP er en stiftelse som ble etablert i 2000 av returselskapene i Norge. Returselskaper er alle materialselskapene, samt andre som ivaretar produsentansvaret gjennom innsamling og gjenvinning av brukte produkter, for eksempel elektriske artikler og hvitevarer, batterier og bildekk.

LOOP skal være en pådriver og koordinator for kommunikasjonstiltak rundt kildesortering og gjenvinning i Norge – og være en samarbeidsarena for kommuner, renovatører, retur- og materialselskaper, næringslivet, miljømyndighetene og alle som jobber med avfall, kildesortering og gjenvinning.  

 

 Kildesorteringsguiden - sortere.no

Sortere.no er en nettbasert kildesorteringsguide. Her kan private husholdninger og næringslivet (sortere.no/bedrift) finne informasjon om kildesortering og gjenvinning.

 

 FiberFokus

FiberFokus er en faggruppe i Emballasjeforeningen. Den er drevet av medlemmer fra de ledende norske produsentene av fiberemballasje. FiberFokus skal fremme faktabaserte budskap om fiberemballasjens betydning i en sirkulær økonomi og å bidra til kompetanseheving om fiberemballasje. Norsk Resy er et aktivt medlem i FiberFokus og bidrar innen sirkulærøkonomien.

 

– DET NATURLIGE KRETSLØPET

Norsk Resy AS
Ekebergveien 1a, 0192 Oslo

© Norsk Resy AS. Tilrettelagt av 2T&T Nordic