Innsamling og gjenvinning

Returtall

 • 1999: 90 %

  172 000

  Gjenvunnet i % og tonn


 • 2007: 96 %

  234 000

  Gjenvunnet i % og tonn


 • 2016: 94 %

  212 000

  Gjenvunnet i % og tonn


 • 2023: 105 %

  233 000

  Gjenvunnet i % og tonn


Innsamlingen

Brunt papir, i hovedsak bølge- og massivpapp, blir først og fremst brukt som transportemballasje. Det meste havner derfor i en butikk eller i andre deler av næringslivet.

Papirfabrikkene bruker dette som råstoff i produksjonen av nytt brunt papir, som igjen blir til ny emballasje. 

Finansiering av ordningen

Norsk Resy og de øvrige returselskapene finansierer sine innsamlings- og gjenvinningsordninger gjennom et miljøvederlag for bruk av all ny emballasje. Hvert returselskap skal bære sine egne kostnader, og derfor varierer vederlagets størrelse mellom de forskjellige materialslagene. 

Emballasjekjeden

Emballasjekjeden for brunt papir består av papirfabrikker, bølgepappfabrikker, vareprodusenter- og importører, varehandel og øvrig næringsvirksomhet.

Emballasjemerking

Produsentansvaret for emballasje pålegger bedrifter som sender emballerte varer på markedet å sikre at den brukte emballasjen blir samlet inn og materialgjenvunnet. For å gjøre det enklere for forbruker og næringsliv å sortere riktig er det utviklet nye emballasjemerker, piktogrammer, hvor det er lagt opp til en harmonisert farge- og symbolbruk i hele landet. Ved at piktogram trykkes på emballasjen, vil dette gi en ekstra påminnelse om at emballasjen skal kildesorteres.

Med en nasjonal merkeordning er målet at piktogrammene på emballasjen skal være lik de som brukes på kildesorteringsløsningene hjemme, på jobb, gjenvinningsstasjoner og i det offentlige rom.

Emballasjen bør også merkes med Grønt Punkt-symbolet for å tydeliggjøre at det er betalt vederlag for emballasjen, og dermed tatt miljøansvar i et godkjent retursystem.

Grønt Punkt har laget en veileder der medlemmer, designere og andre interesserte finner alt de trenger av informasjon om de nye emballasjesymbolene.

Mottakstasjoner

Norsk Resy har inngått avtaler med private returpapirhandlere og kommunale / interkommunale avfallsselskaper om å ta imot, sortere og balle all brun returfiber, og å sikre at dette materialet blir gjenvunnet.

Denne avtalen innebærer også at bedrifter som genererer brukt papp kan levere dette gratis på alle mottaksstasjonene.

Her kan du gå inn på kartet i din hjemkommune, eller andre kommuner, og se hvor du kan levere den brukte bølge- og massivpappen:

– DET NATURLIGE KRETSLØPET

Norsk Resy AS
Ekebergveien 1a, 0192 Oslo

© Norsk Resy AS. Tilrettelagt av 2T&T Nordic