PERSONVERNERKLÆRING FOR NORSK RESY AS

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Norsk Resy AS (Org. nr. 963 171 285) behandler personopplysninger om deg når du er i kontakt med oss i en forretningssammenheng. Formålet med behandlingen er forvaltning av denne relasjonen. For dette formålet samler vi inn personopplysninger som navn, kontaktinformasjon som telefonnummer og epost-adresse samt arbeidsgiver, stilling og hvilket ansvarsområde du har hvis du representerer et selskap. Videre fører vi en enkel logg på arbeidsrelaterte aktiviteter og dialog. Vi behandler også IP-adresser fra besøkende til nettstedet vårt på bakgrunn av interne statistikkformål.

Kilder for registrerte data kan være deg selv, profiler på hjemmesider samt offentlige eller private registre. Vi behandler personopplysninger på bakgrunn av grunnlagene; berettiget interesse, lov og avtale.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. I tillegg kan vi bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler med disse for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Våre databehandlere lagrer data innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer opplysninger om deg så lenge det er relevant for transaksjoner mellom Norsk Resy AS og deg og din eventuelle arbeidsgiver, for eksempel innenfor en garantitid. Om du bytter arbeidsgiver behandler vi opplysninger om deg som kontaktdetaljer og ansvarsområde med tanke på eventuelt fremtidig samarbeid. Om det ikke blir etablert et formelt forretningssamarbeid avhengig av forretningsforholdet, vil ethvert grunnlag for behandling av data opphøre og personopplysningene bli slettet senest innen 1 år etter siste kontakt.

4. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi behandler om deg. Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Dersom du mener vi behandler opplysninger om deg som er uriktige, kan du kreve at opplysningene rettes eller suppleres av tilleggsopplysninger. I enkelte tilfeller kan du kreve sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å kreve en begrensing (frys) i vår behandling av dine personopplysninger, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet for de personopplysninger du selv har gitt fra deg. Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

5. Klageadgang

Dersom du mener vår behandling av personopplysninger ikke stemmer overens med det vi har beskrevet her eller at vi på noen annen måte bryter personvernlovgivningen ber vi deg kontakte oss. Behandlingsansvarlig for personopplysninger vi behandler er Norsk Resy AS ved Hill Erna Jensbak
telefon:  00 47 22 01 21 20, epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan rette en klage til 
Datatilsynet (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.).

 

6. Informasjonssikkerhet

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet, tilgjengelighet og integritet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang.

 

7. Endringer i personvernerklæringen
Dersom vi foretar endringer i personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på nettstedet vårt www.resy.no.

 

– DET NATURLIGE KRETSLØPET

Norsk Resy AS
Ekebergveien 1a, 0192 Oslo

© Norsk Resy AS. Tilrettelagt av 2T&T Nordic