Finansiering av ordningen

Norsk Resy og alle de øvrige materialselskapene finansierer sine innsamlings- og gjenvinningsordninger gjennom et miljøvederlag for bruk av all ny emballasje. Hvert materialselskap skal bære sine egne kostnader, og derfor varierer vederlagets størrelse mellom de forskjellige materialslagene. Vederlaget for bølge-og massivpapp har fra 1.1.2013 vært uendret på 5 øre/kg.

Vederlagsinntektene benyttes i hovedsak til å sikre avfallsbesitternes muligheter for å levere den brukte pappemballasjen til et returpapirmottak - uten kostnader. Resy's kostnader er i hovedsak knyttet til å sikre avsettingen av materialet gjennom en prisgaranti til returpapirhandlerne, og til å utligne de store forskjellene i transportkostnader. Særlig transportstøtten utgjør en betydelig andel av Resy's kostnader.

Vederlagsbetalerne
Det er første eier av ny emballasje som skal betale vederlag. Grønt Punkt Norge samordner all aktivitet mot vederlagsbetalerne på vegne av alle materialselskapene - for eksempel fakturering og informasjon om regelverk. For mange av kundene til de norske bølgepappfabrikkene betales miljøvederlaget direkte over fakturaen fra fabrikkene.

Det er bare emballasje som skal benyttes i Norge som er vederlagspliktig, og de som betaler vederlag for bruk av emballasje inndeles i to kategorier:

Innland
Medlemmer av Grønt Punkt Norge (medlemsbedrifter) betaler vederlag for emballasjen de kjøper og bruker. Vareprodusenten, også kalt "pakker og fyller", blir i hovedsak fakturert for vederlaget direkte av emballasjeprodusentene. De øvrige betaler vederlaget direkte til Grønt Punkt Norge. Dette gjelder særlig for vareprodusenter som eksporterer en vesentlig del av sin produksjon. Det skal ikke betales vederlag for emballasje som brukes til å emballere varer som skal eksporteres. Mange vareprodusenter som benytter flere ulike emballasjematerialer betaler også som regel direkte til Grønt Punkt Norge for å forenkle betalingsrutinene.

Import
Bedrifter som importerer varer til Norge har ansvaret for emballasjen på de importerte varene, og skal betale vederlag i Norge. Vederlaget betales direkte til Grønt Punkt Norge og er basert på selvdeklarasjon av forbruk, det vil si mengden av emballasje som tilføres det norske marked.

Les mer om vederlagsreglene på hjemmesidene til Grønt Punkt Norge.