Bølgepappskolen

 

Bølgepappskolen er en detaljert og omfattende lærebok om produksjon og bruk av bølge- og massivpapp. Dette undervisningsmaterialet er først og fremst utviklet for bruk på Den norske emballasjeforenings Emballasjeskole og for internopplæring i den enkelte bølgepappfabrikk. Materialet kan også være velegnet for de som måtte ønske en grunnleggende innføring i de ulike sidene ved produksjon og bruk av fiberemballasje.

 
Bølgepappskolen er på 92 sider.
 
Boken er lagret som PDF. Filen er stor, derfor kan nedlastingen ta litt tid, avhengig av din internettoppkobling.  Når du har lastet ned materialet kan du klikke deg mellom kapitlene, og du kan printe ut de sidene du måtte ønske.
 
Noe av tallmaterialet i denne versjonen er utdatert. Den norske emballasjeforening utarbeider imidlertid en oppdatert versjon.

– DET NATURLIGE KRETSLØPET

Norsk Resy AS
Ekebergveien 1a, 0192 Oslo

© Norsk Resy AS. Tilrettelagt av 2T&T Nordic