Bølgepappens historie

Bølgepapp er og vil fortsatt være verdens mest anvendte transportemballasje-materiale. For mer enn hundre år siden sikret to engelskmenn seg patentet på den første kjente bruken av bølgepapp.

På den tiden var det et stadig økende behov for å pakke inn og beskytte den økende strømmen av varer som ble produsert, og bølgepapp-konstruksjonen var en naturlig utvikling i måten å bruke papir på til slike formål.

Takket være det unike råmaterialet, og til tross for at det har skjedd store forandringer i løpet av disse årene siden bølgepapp først så dagens lys, er moderne bølgepappemballasje ikke vesentlig annerledes enn på våre oldeforeldres tid. Den enkle og sterke konstruksjonen er og vil forbli en kostnadseffektiv, miljøvennlig og sikker måte å ta vare på produktene, fra produsent til sluttbruker.

Noen historiske høydepunkter

I 1856 sikret to engelskmenn, Healey og Allen, seg et patent på den første kjente bruken av bølgepapp. Papiret ble matet gjennom en enkel håndmaskin som bestod av to ruller. Resultatet var et fint riflet papir som ble brukt som fór i hatter.

I 1871 ble bølgepapp brukt som emballasje for første gang av amerikaneren Albert Jones, som brukte bølgepapp til emballering av skjøre gjenstander, bl.a. flasker.

I 1874 tok Oliver Long, også en amerikaner, patent på konseptet om å legge på en foring på den ene siden av bølgepappen for å forsterke den.

I 1881 hadde bølgepapp-pionerene oppnådd et dekkende patent på dette nye emballasjekonseptet, og ved flere fabrikker vurderte man å ta dette i bruk. Men, for å kunne ta i bruk bølgepapp som emballasje i større skala, måtte man utvikle nye maskiner. Thompson & Norris i USA utviklet den første mekanisk drevne single-facer (en-lags), som de også introduserte i Europa (1883 - London, 1886 - Kirchberg, Tyskland, 1888 - Exideuil-sur-Vienne, Frankrike).

I 1895 hadde det kommet flere uavhengige utstyrsprodusenter inn i bølgepapp-produksjonen, og den første komplette bølgepappmaskinen ble utviklet av Jefferson T. Ferres fra Sefton Manufacturing Co. I USA.

Et århundre med kontinuerlig innovasjon i en verden i forandring.

Produksjonen av bølgepappemballasje har vokst hurtig opp gjennom årene, og har gjennom alle år hatt en jevn vekst. Produksjonsvolumene har fulgt i fotsporene av den industrielle revolusjonen og stadige teknologiske nyvinninger.
Etterspørselen etter transportemballasje henger tett sammen med den generelle økonomiske situasjonen i samfunnet. Økonomisk vekst gir økt etterspørsel etter varer og tjenester, og dermed økt etterspørsel etter emballasje.

Siden slutten av 1800-tallet har det skjedd mange forandringer innenfor produksjonen av bølgepapp, både hva gjelder forbedringer av råmaterialet, i produksjonsutstyret, i produksjonsprosessen, og ikke minst i trykke-teknikken. Bruken av data har revolusjonert industrien, særlig for design og logistikk.

Utbudet av forskjellige papirkvaliteter til produksjon av bølgepapp er økende, og kvaliteten forbedres stadig. Produksjonshastigheten har økt dramatisk med forbedret utstyr, også for fyller og pakker gjennom bedre pakkemaskiner.
Stadige forbedringer i trykk-kvalitet gjennom nye trykke-teknikker, tynnere flutes og svært god papirkvalitet har gitt nye grafiske muligheter med svært høy kvalitet. Dette har gjort at bølgepapp i stadig større grad også kan benyttes i sluttbruker-markedet.

Den videre utviklingen.

Den videre utviklingen av bølgepappindustrien vil i stadig større grad enn tidligere påvirkes av ytre faktorer, og i mindre grad av bølgepappindustrien selv. Dette vil også gjelde for de fleste andre emballasjeprodusenter.
Den teknologiske utviklingen vil selvfølgelig fortsette med uforminsket kraft, men innovasjon og produktutvikling, samt evnen til å tilpasse seg endringer i krav fra så vel marked som myndigheter og publikum vil være de sentrale suksessfaktorene.

I dag ser vi dette særlig innenfor dagligvarehandelen, med stadige nye krav til bl.a. bedre logistikk. Samtidig ser vi klare tegn på dette området til konsentrasjon og internasjonalisering, økt rasjonalisering og en pan-europeisk innkjøpspolitikk. Egne merkevarer øker og dekker et vidt felt av produkter, og dagligvarehandelen utvikler egne emballasjestrategier.
Også forbrukernes holdninger, lover og regler om miljø, hygiene og materialgjenvinning, samt vår tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen vil ha stor betydning for utviklingen av hele emballasjeindustrien.
 

 


 
 

– DET NATURLIGE KRETSLØPET

Norsk Resy AS
Ekebergveien 1a, 0192 Oslo

© Norsk Resy AS. Tilrettelagt av 2T&T Nordic