Produksjon

 

Råmaterialet som benyttes til bølgepapp er papir. Papiret som blir brukt i produksjon av bølgepapp er en spesifikk type som kalles "liner" (dekk-papir) og "fluting" (bølge). Disse limes sammen ved å påføre bølgetoppene lim, en stivelse som vanligvis er laget av mais, et naturprodukt.

Selve bølgepappmaskinen er egentlig flere maskiner som er satt sammen i en serie for å forme og lime sammen to, tre, fem eller syv lag med papir.

 
Hele produksjonen gjøres i en fortløpende prosess. Ruller av papir blir matet inn i maskinen og blir tilpasset med varme og damp.
 
Bølgepapp-papiret føres mellom store riflevalser (singel-facer) som gir papiret dens bølgete utforming.
 
Limet blir påført bølgetoppene på den ene siden, og det innerste papir-laget blir så limt på bølgen.
 
Ett lag "liner" som er limt til ett lag "fluting" kalles en-sidig. Når lag to av "lineren" blir limt på motsatt side av "flutingen" blir pappen stiv og kalles to-sidig. Ved å lime på ytterligere et lag "liner" og "fluting" får vi det vi kaller dobbel, og ved nok et lag, trippel.
 
Hvis du er interessert i en grundigere beskrivelse av produksjonsprosessen kan du lese mer om dette under Bølgepappskolen
 
 
Pappmaskin prinsippskisse

– DET NATURLIGE KRETSLØPET

Norsk Resy AS
Ekebergveien 1a, 0192 Oslo

© Norsk Resy AS. Tilrettelagt av 2T&T Nordic