Hva er bølgepapp

Hva er bølgepapp?

 

Bølgepapp er et emballasjemateriale som først og fremst brukes til transport- og eksponeringsemballasje av alt fra møbler, bildeler og hvitevarer, til medisiner og næringsmidler. I Norge brukes det ca 250.000 tonn bølgepapp hvert år, hvorav ca halvparten kommer fra importerte varer.


Bølgepapp består vanligvis av tre lag papir laget av cellulosefiber. Bølgepappen blir produsert ved en kombinasjon av to lag papir av fiber fra gran og furu, kalt liner (dekkpapir). Dette er limt til et bølget papir, derav navnet bølgepapp. Limet som benyttes i produksjonen av bølgepapp er basert på maisstivelse, som er 100% biologisk nedbrytbart.


Disse tre lagene av papir er sammensatt på en måte som gir bedre styrke enn ett enkelt lag, og konstruksjonen gir bølgepappen kraftig stivhet og motstand mot slag og støt. Luftsirkulasjonen i rillene virker også som isolasjon som hindrer temperaturforskjeller. Etter at bølgepappen er produsert i store «flak», blir den kuttet og foldet i en uendelig variasjon av form og størrelse.

Det er mange typer av bølgepapp, hver og en med forskjellig flute-størrelse og profil. Dette gir et utall av forskjellige kombinasjoner og nesten ubegrensede muligheter til å designe emballasje med forskjellig karakteristikk og utforming. Det er nettopp slike forhold som gjør bølgepapp til et unikt emballasjemateriale. Det er kun fantasien som setter begrensninger, og man kan kostnadseffektivt konstruere skreddersydde og miljøvennlige emballasjeløsninger for ethvert produkt og formål.


Råvarene som benyttes i den norske produksjonen av papir og bølgepapp er trevirke, en fornybar ressurs, samt en betydelig innblanding av returpapir.

Den brukte bølgepappen er også en meget verdifull råvare, og utgjør i liten grad et avfallsproblem. Mesteparten av den brukte bølgepappen blir samlet inn og brukt om igjen i produksjonen av ny bølgepapp.

Samtidig arbeides det intenst med å optimalisere emballasjeløsningene for å redusere den totale emballasjemengden.

Dersom du ønsker mer utfyllende kunnskaper om bølgepapp finner du et omfattende kompendium som benyttes på Emballasjeskolen under Bølgepappskolen

– DET NATURLIGE KRETSLØPET

Norsk Resy AS
Ekebergveien 1a, 0192 Oslo

© Norsk Resy AS. Tilrettelagt av 2T&T Nordic