Bølgepapp

Hva er bølgepapp?

Bølgepapp er et emballasjemateriale som først og fremst brukes til transport- og eksponeringsemballasje av alt fra møbler, bildeler og hvitevarer, til medisiner og næringsmidler. I Norge brukes det ca 250.000 tonn bølgepapp hvert år, hvorav ca halvparten kommer fra importerte varer.

Produksjon

Råmaterialet som benyttes til bølgepapp er papir. Papiret som blir brukt i produksjon av bølgepapp er en spesifikk type som kalles "liner" (dekk-papir) og "fluting" (bølge). Disse limes sammen ved å påføre bølgetoppene lim, en stivelse som vanligvis er laget av mais, et naturprodukt.

Selve bølgepappmaskinen er egentlig flere maskiner som er satt sammen i en serie for å forme og lime sammen to, tre, fem eller syv lag med papir.

Bølgepappens

historie

I 1907 kjøpte Emil Iversen denne maskinen av vinagent O. Lie Andersen I Oslo for kr 1.800. Den ble brukt til å produsere hylser til flaskeemballasje.

Bølgepappskolen

Bølgepappskolen er en detaljert og omfattende lærebok om produksjon og bruk av bølge- og massivpapp.  Materialet kan også være velegnet for de som måtte ønske en grunnleggende innføring i de ulike sidene ved produksjon og bruk av fiberemballasje. 

– DET NATURLIGE KRETSLØPET

Norsk Resy AS
Ekebergveien 1a, 0192 Oslo

© Norsk Resy AS. Tilrettelagt av 2T&T Nordic