GJENVINNING AV BRUNT PAPIR OG BØLGEPAPP

DET NATURLIGE KRETSLØPET

I Norge er gjenveksten av skog langt større enn avvirkningen, og frisk skog er den viktigste forbruker av Co2 fra luften. Et balansert skogbruk og gjenvinning av fiberprodukter er derved et svært viktig bidrag for miljøet.

Norsk Resy er godkjent som returselskap for emballasjefraksjonen brunt papir

Om Norsk Resy

Norsk Resy har et ansvar for å sikre at kassert brun papiremballasje blir samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resy er først og fremst en beredskapsorganisasjon, og det er markedsaktørene selv som står for selve innsamlingen og gjenvinningen.  Kjøp og salg av returfiber, forhandlinger om pris og andre betingelser skjer også helt uten vår innblanding.

Innsamlingen

Norsk Resy og de øvrige returselskapene finansierer sine innsamlings- og gjenvinningsordninger gjennom et miljøvederlag for bruk av all ny emballasje. Hvert returselskap skal bære sine egne kostnader, og derfor varierer vederlagets størrelse mellom de forskjellige materialslagene. 

Bølgepapp

Bølgepapp er et emballasjemateriale som først og fremst brukes til transport- og eksponeringsemballasje av alt fra møbler, bildeler og hvitevarer, til medisiner og næringsmidler. I Norge brukes det ca 250.000 tonn bølgepapp hvert år, hvorav ca halvparten kommer fra importerte varer.

Samarbeid

Grønt Punkt Norge eies av emballasje–materialselskapene (Norsk Resy, Plastretur, Treretur, Sirkel Glass, Norsk Returkartong og Norsk Metallgjenvinning) for å innkreve alle miljøvederlag på deres vegne. 
Retursamarbeidet LOOP er en stiftelse som ble etablert i 2000 av returselskapene i Norge. FiberFokus er en faggruppe i Emballasjeforeningen hvor Norsk Resy er aktivt medlem.

Mottakstasjoner

Her kan du gå inn på kartet i din hjemkommune og se hvor du kan levere den brukte bølge- og massivpappen:

– DET NATURLIGE KRETSLØPET

Norsk Resy AS
Ekebergveien 1a, 0192 Oslo

© Norsk Resy AS. Tilrettelagt av 2T&T Nordic