• Norsk Resy har inngått avtaler med de fleste private returpapirhandlere og kommunale avfallsselskaper om å ta i mot, sortere og balle all brun returfiber, og å sikre at dette materialet blir gjenvunnet.
  • Det aller meste av fiberemballasjen vi benytter får et videre liv etter bruk som råvare for ny emballasje. Sammen med ny cellulosefiber fra skogbruket, blir resirkulert papir omdannet til nytt papir og emballasje.   
  • I Norge er gjenveksten av skog langt større enn avvirkningen, og frisk skog er den viktigste forbruker av Co2 fra luften. Et balansert skogbruk og gjenvinning av fiberprodukter er derved et svært viktig bidrag for å bedre drivhusbalansen.  
  • 1
  • 2
  • 3