23 Jun, 2017

Materialselskapene

 
Det er etablert flere materialselskaper som skal sikre innsamling og gjenvinning av de ulike emballasjematerialslagene; brun fiber, glass, metall, plast, emballasjekartong og drikkekartong.  Norsk Resy har ansvaret for brun fiber, Norsk Glassgjenvinning for glass og Norsk Metallgjenvinning for metall. Grønt Punkt drifter returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong. For flere av materialslagene er det inngått avtale med Miljøverndepartementet om gjenvinningsmål, såkalte bransjeavtaler.  Slike avtaler er et frivillig alternativ til avgifter, og er inngått for brun fiber, metall, plast og emballasjekartong. Glass og drikkekartong er avgiftsbelagt, men rapporterer til myndighetene som for de andre materialslagene. 
 

 

Norsk Resy AS
www.resy.no 

 

Grønt Punkt Norge AS 
(Plastemballasje, drikke- og emballasjekartong)

http://www.grontpunkt.no

 

Norsk Glassgjenvinning AS
Norsk Metallgjenvinning AS
www.syklus.no